Serendipity

Palabra que ven do conto de fadas “As tres princesas de Serendip”, cuxas heroínas  “estaban sempre facendo descubrimentos, por casualidade e sagacidade, de cousas que non buscaban”. Sinónimos: (happy) chance, (happy) accident, good luck, good fortune, happy coincidence, providence.