Originally posted on wear your heart on your sleeve:
Esta actividade esta baseada na metodoloxía do traballo por proxectos, o da 2ª avaliación foi a grabación dunha curtametraxe. A motivación deste traballo está fundamentada na idea de que se o alumnado fai súa a actividade  porque a percibe como unha experiencia interesante e persoal poderá aprender…

Originally posted on alto alto como una montaña:
Cuando tu hijo tiene autismo abrir vías de comunicación es urgente y como las personas con Trastorno del Espectro del Autismo se consideran aprendices visuales, enseñarles a través de imágenes es inapelable. Para las familias, los apoyos visuales son en un principio unos desconocidos que materializan…