Originally posted on wear your heart on your sleeve:
Esta actividade esta baseada na metodoloxía do traballo por proxectos, o da 2ª avaliación foi a grabación dunha curtametraxe. A motivación deste traballo está fundamentada na idea de que se o alumnado fai súa a actividade  porque a percibe como unha experiencia interesante e persoal poderá aprender…