Think out of the box

Thinking creatively,  atoparlle a solución a un problema de xeito creativo e sen seguir as normas establecidas. Thinking outside the box orixinouse nos USA a finais da década dos 60. A “box” coa súa connotación de rixidez simboliza o pensamento único. Isto oponse a “out of the box” ou pensamento imaxinativo e creativo ou “blue-sky thinking”